Verhuringen

VERHURINGEN :

Wat men ook beweren mag !!! 
Onroerend goed blijft op termijn één van de beste beleggingen op de markt. 
Een hoog rendement halen in onroerend goed veronderstelt weliswaar een professionele aanpak vanaf het eerste uur. Peter Vangenechten & Partners kan U dit hoge rendement verzekeren.
Wij maken voor U een selectie van de kandidaat-huurders. 
Samen met U bespreken we de kandidaturen om vervolgens met Uw toestemming aan de meest valabele kandidaat toe te wijzen.
Wij zorgen voor een up-to-date huurkontrakt, waarin éénieders belangen gevrijwaard worden.
Al onze kontrakten voldoen aan de wettelijke vereisten inzake schriftelijke overeenkomsten.
Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt voorzien in een waarborg ter grootte van 3 maanden huur of hoger. 
Wij voeren een tegensprekelijke plaatsbeschrijving mét foto's uit, bij ingaan van huurceel.
Wij zorgen voor alle formaliteiten, zoals daar zijn overdracht van telefoon, water, gas, elektriciteit, TV.
Ter gelegenheid van de beëindiging van de huur wordt voorzien in een tweede plaatsbeschrijving met foto's teneinde vast te stellen of de toestand conform is aan deze bij het ingaan van het huurceel.
De nodige schikkingen worden getroffen voor een eventuele huuropvolging.
De verhuurder die kiest voor een veilig en zorgeloos rendement , kiest voor Peter Vangenechten & Partners.
Schenk ons Uw vertrouwen. Wij behartigen Uw belangen.