Schattingen

SCHATTINGEN :

Indien U, om gelijk welke reden, een deskundig schattingsverslag wenst van een bepaald goed kan U altijd beroep doen op onze diensten.

Wij doen schattingen voor:

1. verkoop
2. aankoop
3. financiering
4. erfopvolging
5. verdeling / scheiding
6. fiscale doeleinden

Onze schattingsverslagen zijn zeer uitgebreid en omvatten naast een uitgebreide omschrijving van het eigendom een uitgesplitste en gedetailleerde benadering van de verkoopwaarde.
Ons verslag wordt altijd voorafgegaan door een afstappen ter plaatse.
Vooreerst laten wij ons inlichten over de omgeving. Ook de referentiepunten ontsnappen niet aan onze aandacht. Aansluitend maken wij een rondgang door het eigendom en maken wij beeldopnames en een schetsplan.
Het pand wordt door ons van naderbij bekeken: wat zijn de gebruikte materialen? Hoe zijn zij verwerkt? Wat is de staat van onderhoud? Wat zijn de pluspunten? Wat zijn de minpunten? Aansluitend maken wij een schatting op basis van de vloerplaatprijs en een schatting op basis van de nieuwbouwwaarde om tenslotte te komen tot een algemeen besluit in ons schattingsverslag.
Een op basis van objectieve gegevens opgesteld schattingsverslag geeft U een correct uitgangspunt aangaande de waarde van Uw goed. 
Met een uitgebreid en uitgewerkt schattingsverslag bent U in staat om elke transactie tot een goed einde te brengen.